Informații pentru cetățenii străini

Taxe consulare

Taxa consulară aferentă vizei de scurtă şedere: 60 EURO

Taxa consulară aferentă vizei de lungă şedere: 120 EURO

Taxele consulare aferente vizei române nu se returnează.

 

Nu se percep taxe pentru vize

în cazul solicitanţilor din următoarele categorii:

 a) copii mai mici de 6 ani;

 b) străini membrii de familie ai cetăţeanului român atunci cănd i se alătură sau călătoresc împreună cu acesta;

 c) elevi şi studenţi, studenţi din ciclul postuniversitar şi profesori însoţitori care efectuează călătorii de studii sau de formare şcolară;

 d) cercetători din ţări terţe care se deplasează în Comunitate pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Comunitatea Europeană;

 f) eliberarea vizelor acordate funcţionarilor străini la organizaţiile la care România este parte;

 g) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate.

 

 1) Străinii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai unor permise de şedere, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (1), eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

(2) Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lungă şedere sau permisele de şedere prevăzute la alin. (1)."

 Viza de lungă şedere pentru străinii care sunt membrii de familie ai cetăţenilor români se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor consulare.

 

Vizele de intrare acordate cetăţenilor statelor terţe, membri de familie ai cetăţenilor UE, şi SEE, se acordă cu exonerarea de la achitarea taxelor.


 

Consulatul nu încasează alte taxe de viza decât cele afişate.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ROMÂNI !!!

05.10.2018

In atentia cetățenilor români care au reședința sau domiciliul în circumscriptia Consulara a Consulatului General al Romaniei la Istanbul ( jurisdictie aici -http://istanbul.mae.ro/node/220 ): Începând cu data de 1 noiembrie 2018,…

Concert-eveniment

21.06.2018

Pentru a celebra Ziua Internationala a iei, Centenarul dar si 140 de ani de relatii Diplomatice Romania-Turcia, ICR Istanbul si CG Istanbul au organizat cu sprijinul Primariei Istanbul si a Departamenului de transport maritim Istanbul, un…

Românii vor fi notificați prin SMS când urmează să le expire pașaportul

14.03.2018

MAE și MAI vor notifica cetățenii prin SMS cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, …